Τεκμηρίωση

οδηγοί και εγχειρίδια

Πρόκειται για χρήσιμους οδηγούς, εγχειρίδια και βιντεοπαρουσιάσεις που αφορούν τη λειτουργία και διαχείριση της πλατφόρμας Open eClass με πρακτικά παραδείγματα που διευκολύνουν τόσο τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους όσο και τους υπεύθυνους διαχειριστές.

Επισκεφθείτε το ...

Open eClass
docs

Οδηγοί

Οδηγοί Εκπαιδευτή

 • Δημιουργία Λογαριασμού
 • Δημιουργία Μαθήματος
 • Προσωπικό Χαρτοφυλάκιο
 • Διαχείριση Ηλεκτρονικού Μαθήματος
 • Διαχείριση Περιοχών Συζητήσεων
 • Διαχείριση Ομάδων Εκπαιδευόμενων
 • Aνάρτηση & Διαχείριση αρχείων (εκπαιδευτικού υλικού)

Οδηγοί Εκπαιδευόμενου

 • Εγγραφή Εκπαιδευόμενου (Αίτηση Δημιουργίας Λογαριασμού)
 • Εγγραφή Εκπαιδευόμενου (Δημιουργία λογαριασμού)
 • Εγγραφή σε Μάθημα
 • Προσωπικό Χαρτοφυλάκιο
 • Γνωριμία με το Ηλεκτρονικό Μάθημα
 • Συμμετοχή σε Περιοχές Συζητήσεων

Οδηγοί Διαχειριστή

 • Εγκατάσταση Πλατφόρμας
 • Αναβάθμιση Πλατφόρμας
 • Διαχειριστικό Εργαλείο Πλατφόρμας

Video Tutorials

Για τον Εκπαιδευτή

 • Δημιουργία Λογαριασμού
 • Δημιουργία Μαθήματος
 • Προσωπικό Χαρτοφυλάκιο
 • Διαχείριση Ηλεκτρονικού Μαθήματος
 • Διαχείριση Περιοχών Συζητήσεων
 • Διαχείριση Ομάδων Εκπαιδευόμενων
 • Aνάρτηση & Διαχείριση αρχείων (εκπαιδευτικού υλικού)

Για τον Εκπαιδευόμενο

 • Εγγραφή Εκπαιδευόμενου (Αίτηση Δημιουργίας Λογαριασμού)
 • Εγγραφή Εκπαιδευόμενου (Δημιουργία λογαριασμού)
 • Εγγραφή σε Μάθημα
 • Προσωπικό Χαρτοφυλάκιο
 • Γνωριμία με το Ηλεκτρονικό Μάθημα
 • Συμμετοχή σε Περιοχές Συζητήσεων

Για το Διαχειριστή

 • Εγκατάσταση Πλατφόρμας
 • Αναβάθμιση Πλατφόρμας
 • Διαχειριστικό Εργαλείο Πλατφόρμας

Διαθέσιμα Εγχειρίδια

 • Σύντομη Περιγραφή Πλατφόρμας
 • Αναλυτική Περιγραφή Πλατφόρμας
 • Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή
 • Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου
 • Εγχειρίδιο Διαχειριστή
 • Οδηγίες Αρχικής Εγκατάστασης - Πιθανά προβλήματα
 • Οδηγίες Αναβάθμισης
 • Λίστα Αλλαγών
 • Ενσωματωμένος Κειμενογράφος 
 • Ενσωματωμένος συντάκτης μαθηματικών παραστάσεων