Παλαιότερες Εκδόσεις

Παλαιότερες εκδόσεις

Εδώ θα βρείτε όλες τις προηγούμενες εκδόσεις της πλατφόρμας Open eClass.

Έκδοση eClass 3.13 (13-07-2022)

Έκδοση eClass 3.12 (26-10-2021)

Έκδοση eClass 3.11 (25-05-2021)

Έκδοση eClass 3.10 (29-01-2021)

Έκδοση eClass 3.9 (22-09-2020)

Έκδοση eClass 3.8 (05-06-2020)

Έκδοση eClass 3.7 (03-02-2020)

Έκδοση eClass 3.6.7 (31-01-2019)

Έκδοση eClass 3.6 (15-12-2017)

Έκδοση eClass 3.5.6 (26-06-2017)

Έκδοση eClass 3.5.1 (11-11-2016)

Έκδοση eClass 3.4.4 (15-09-2016)

Έκδοση eClass 3.4 (24-06-2016)

Έκδοση eClass 3.3.4 (28-04-2016)

Έκδοση eClass 3.2.3 (04-12-2015)

Έκδοση eClass 3.2 (22-10-2015)

Έκδοση eClass 3.1.13 (24-9-2015)

Έκδοση eClass 3.1 (29-5-2015)

Έκδοση eClass 3.0 (3-4-2015)

Έκδοση eClass 2.11.4 (16-7-2015)

Έκδοση eClass 2.11 (7-11-2014)

Έκδοση eClass 2.10 (25-7-2014)

Έκδοση eClass 2.9 (1-4-2014)

Έκδοση eClass 2.8 (13-11-2013)

Έκδοση eClass 2.7 (31-05-2013)

Έκδοση eClass 2.6 (02-11-2012)

Έκδοση eClass 2.5 (16-01-2012)

Έκδοση eClass 2.4.1 (15-09-2011)

Έκδοση eClass 2.4 (01-07-2011)

Έκδοση eClass 2.3.1 (22-04-2010)

Έκδοση eClass 2.3 (10-03-2010)

 

Έκδοση eClass 2.2 (30-09-2009)

Έκδοση eClass 2.1.3 (10-04-2009)

Έκδοση eClass 2.1.2 (14-11-2008)

Έκδοση eClass 2.1.1 (24-10-2008)

Έκδοση eClass 2.0 (beta) (04-06-2007)

Έκδοση eClass 1.7.3 (19-3-2007)

Έκδοση eClass 1.6 (24-11-2005)

Έκδοση eClass 1.5 (17-01-2005)

Έκδοση eClass 1.4 (12-06-2004)

Έκδοση eClass 1.3.1 (26-11-2003)

Έκδοση eClass 1.3 (05-11-2003)

Έκδοση eClass 1.2 (09-04-2003)

Έκδοση eClass 1.0.1 (13-02-2003)